Balance Test

AKCE:
Tento produkt můžete mít za premium cenu 990 Kč *


Test zahrnuje 11 mastných kyselin, které tvoří 98% celkového množství mastných kyselin v těle.

Z celkového profilu mastných kyselin jako jediní v ČR vyhodnocujeme:

- poměr omega-6 a omega-3 mastných kyselin k krvi
- míru chronického zánětu
- index duševní odolnosti
- propustnost membrány buněk
- hodnotu ochrany buněk

3 900 Kč
Dostupné
 • Co měříme

  Test zjišťuje množství 11 mastných kyselin, včetně nasycených, mononenasycených (omega-9) a polynenasycených (omega-6 a omega-3) mastných kyselin. Hodnoty jednotlivých mastných kyselin jsou uvedeny v tabulce a vyjádřeny jako procentuální podíly celkového naměřeného množství mastných kyselin. Pro srovnání je v tabulce jako cílová hodnota pro každou mastnou kyselinu uveden její průměrný rozsah (na základě dat získaných od velké skupiny osob se zjištěnou rovnováhou). Měření se provádí pro následující mastné kyseliny:

  Palmitová kyselina, C16:0, nasycené tuky
  Stearová kyselina, C18:0, nasycené tuky
  Olejová kyselina, C18:1, omega-9
  Linolová kyselina, C18:2, omega-6
  Alfa-linolenová kyselina, C18:3, omega-3
  Gama-linolenová kyselina, C18:3, omega-6
  Dihomo-gama-linolenová kyselina, C20:3, omega-6
  Arachidonová kyselina (AA), C20:4, omega-6
  Eikosapentaenová kyselina (EPA), C20:5, omega-3
  Dokosapentaenová kyselina (DPA), C22:5, omega-3
  Dokosahexaenová kyselina (DHA), C22:6, omega-3

  Certifikovaná testovací sada
  Společnost Zinzino nechala tento test suché krevní kapky certifikovat pro shodu s evropskou směrnicí 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVD). To znamená, že test a všechny jeho součásti jsou v souladu s právními předpisy, proto sada nese označení CE.

  Takhle probíhá výpočet vašich výsledků
  Jsou analyzována množství 11 mastných kyselin a jejich celkový součet je považován za 100 %. K výpočtu následujících 6 hodnot používáme 7 z mastných kyselin. Pro analyzované množství každé

  z těchto 7 mastných kyselin je vypočítán procentuální podíl
  z celkových 100 %.

  1. Omega-3 eikosapentaenová kyselina (EPA)
  2. Omega-3 dokosahexaenová kyselina (DHA)
  3. Omega-3 dokosapentaenová kyselina (DPA)
  4. Omega-6 arachidonová kyselina (AA)
  5. Omega-6 dihomo-gama-linolenová kyselina (DGLA)
  6. Nasycené tuky, kyselina palmitová (PA)
  7. Nasycené tuky, kyselina stearová (SA)

  Ochranná hodnota 
  Nejprve jsou kalkulovány následující 3 uznávané zdravotní ukazatele:

  1. Hodnota pro poměr omega-6 je kalkulována takto: (DGLA+AA) * 100 / (DGLA+AA+EPA+DPA+DHA)
  2. Hodnota pro úroveň omega-3 je součtem EPA+DHA
  3. Hodnotu rovnováhy lze vypočítat jako omega-6 (AA) / omega-3 (EPA)

  Hodnotě každého indikátoru je přiznána stejná váha ve druhém výpočtu a je jí přidělena nějaká hodnota mezi 0 a 100, která je poté vydělena 3, výsledkem čehož je Ochranná hodnota, v ideálním případě přesahující 90. Tento výsledek vypovídá pouze o ochranné úrovni mastné kyseliny, nikoli o zdravotním stavu dotyčné osoby.
  Poznámka! Hodnoty EPA a DHA mají značný vliv na všechny výpočty a pokud jsou procentuální podíly EPA a DHA nízké, pak výsledkem obvykle bývají velmi nízké, nebo dokonce nulové Ochranné hodnoty

  Index omega-3
  Index Omega-3 je souhrnem procentuálních hodnot pro dvě „mořské“ mastné kyseliny omega-3, EPA a DHA. Ideální kombinovaná úroveň je nejméně 8 %, ale žádoucí jsou vyšší
  hodnoty, například 10 %.

  Mastné kyseliny omega-3 jsou přínosné v mnoha ohledech, neboť jsou základním stavebním materiálem vašich buněk. EPA převládá v krvi, svalech a tkáních, zatímco DHA převažuje v mozku, spermatu a očích.

  Rovnováha omega-6:3
  Tuto rovnováhu lze vypočítat vydělením procentuální hodnoty AA procentuální hodnotou EPA (AA/EPA), což je pak vyjádřeno v Hodnotě rovnováhy, například 3:1. Rovnováha omega-6:3 v těle by měla být nižší než 3:1.
  Je-li tento poměr vyšší než 3:1, prospěje vám změna stravy. Nízký poměr omega-6 a omega-3 je důležitý pro udržení normálního vývoje buněk a tkání (homeostáza) a pomáhá tělu potlačovat záněty.

  Fluidita buněčné membrány
  Fluiditu lze vypočítat vydělením procentuální hodnoty dvou nasycených tuků procentuální hodnotou dvou omega-3 kyselin. Hodnota fluidity je tedy definována jako (PA+SA) / (EPA+DHA) a výsledek je vyjádřen jako index fluidity, například 3:1. Je-li hodnota fluidity nižší než 4:1, znamená to, že fluidita (tekutost) buněčných membrán je dostatečná. Čím nasycenější tuky v membráně jsou, tím tužší tato membrána je. A naopak, čím více jsou tuky v membráně polynenasycené, tím je membrána fluidnější. Složení buněčné membrány a strukturální architektura jsou rozhodující pro zdraví buněk, a tedy i těla. Na jednu stranu musí být membrána dostatečně pevná, aby zajistila zdravou buněčnou strukturální architekturu. Na druhou stranu musí být membrána dostatečně fluidní a propustná, aby umožnila přísun živin a odvod odpadních látek.

  Duševní síla
  Je vypočítána jako podíl procentuální hodnoty AA a součtu procentuálních hodnot EPA a DHA, tj. hodnota Duševní síly = AA / (EPA+DHA). Výsledek je vyjádřen jako hodnota duševní síly, například 1:1. Chceme-li dosáhnout dostatečného a rovnoměrného zásobování mozku a nervové soustavy mastnými kyselinami omega-6 a omega-3, tato hodnota by měla být nižší než 1:1.

  Kognitivní výkon roste úměrně zvyšování spotřeby „mořských“ omega-3 kyselin EPA a DHA. Dětství a stáří jsou dvě kritické a citlivé etapy a nedostatek omega-3 je spojován s horším učením a pamětí, stejně jako s problémy duševního rozpoložení.

  Index kyseliny arachidonové (aa)
  Index AA ukazuje naměřenou hodnotu omega-6 mastné kyseliny arachidonové (AA) jako procentuální podíl z celkově naměřených mastných kyselin. Správné průměrné hodnoty jsou v rozmezí 6,5 až 9,5 %, přičemž optimální cílová hodnota je 8,3 %.

  Kyselina arachidonová (AA) je pro lidské tělo nejdůležitější omega-6 mastnou kyselinou. Kyseliny omega-6 vyvolávají v tělesných tkáních produkci lokálních hormonů (například prostaglandinů, tromboxanů a leukotrienů) a tato kyselina je výchozím bodem produkce zmíněných hormonů, jejichž funkce jsou různé. Nicméně, jejich hlavní společnou funkcí je ochrana lidského těla před poškozením, a to omezováním šíření infekce či následků poranění.

  * Premiové ceny jsou pouze orientační, protože se můžou měnit v závislosti na kurzu Eura.

 • Přidat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů